Skip to main content

Darrers comunicats

APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2024 (X2023000389)

02 Novembre 2023
El Ple de la Corporació, celebart en data 27 d’octubre de 2023 ha aprovat els acords següents: PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2024 i ...

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 27 D’OCTUBRE DE 2023

25 Octubre 2023
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 27 d’octubre de 2023, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el seg...