Skip to main content

Darrers comunicats

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL COMPTE GENERAL 2023

02 Juliol 2024
Exposició al públic del Compte General corresponent a l'exercici 2023, per un termini de quinze dies, durant els quals els qui s'estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que tinguin per convenients La documentació es pot consultar en el següent enllaç CON...

PLE ORDINARI DE 27 DE JUNY DE 2024

26 Juny 2024
Es convoca  sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel dijous 27 de juny de 2024, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ordre ...