Skip to main content

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 9 DE JUNY DE 2024

Es onvoca sessió extraordinària urgent del Ple de Sant Quirze de Safaja el dia 7 de juny de 2024, a les 19:00 hores amb la següent ordre del dia:

1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE I D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PENDENTS D’EXECUTAR DE MILLORES ESTRUCTURALS DE L’EDIFICI EXISTENT A LA FINCA DEL CARRER MAJOR 6-8A LA CASA DEL POBLE DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2024000224)

El que es comunica pel general coneixement.