Skip to main content

Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local, tant pels usuaris interns com pels externs.

SERVEIS QUE OFEREIX
Consulta de fons Suport a la investigació Reprografia Assessorament a arxius d'entitats i associacions
HORARIS DE CONSULTA
Consultes i informació 93 866 03 68 o via E-tram
QUADRE DE FONS
L’arxiu municipal de Sant Quirze Safaja conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons públics no municipals, fons privats i col·leccions, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

Els fons que es conserven actualment són:

NOM DEL FONSCRONOLGIAVOLUM DOC. (METRES)

Fons de l'Administració Local

101 Ajuntament de Sant Quirze Safaja 1854-2011 82,4

Fons públics no municipals

201 Jujat de Pau 1875-2001 4,4

Fons privats

301 Delegació local de la FET y de las JONS 1971-1973 0,05
302 Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 1938-1979 0,34
303 Urbanització Pinars del Badó 1975-1980 0,1
304 Associació de Defensa Forestal (ADF) 1988-2004 0,1

Col·leccions

901 Programes de Festa Major 1971-1994 0,05
902 Ressenyes periodístiques 1972-1993 0,05

L'Arxiu Municipal de Sant Quirze Safaja forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005. La XAM, coordinada per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC), té com a objectiu consolidar un sistema regional de suport a l'organització i gestió dels serveis d'arxiu municipals de la província de Barcelona i es materialitza des de dues tipologies: EL PROGRAMA DE MANTENIMENT I LA CENTRAL DE SERVEIS TÈCNICS.

DOCUMENTS: