Skip to main content

Atenció ciutadana

Ajuntament de Sant Quirze Safaja
Carrer de Barcelona, 2
08189 Sant Quirze Safaja, Barcelona

NIF: P0823900F

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de les 9:00h a les 13:30h i els dilluns també a la tarda de les 16h a les 18.30h.

RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓ DE DADES

 

PER A FER LES GESTIONS ON-LINE

L'e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC. L'e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevollloc i en qualsevol moment puguin: accedir a la informació necessària sobre tràmits locals, iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud i consultar l'estat i el contingut del seus tràmits.

A través d'aquests links accedireu a la plataforma per a realitzar els tràmits i gestions oferts des de l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja. Tramitareu amb totes les garanties de seguretat.

__________________________________________________________________

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions, als ciutadans/empreses, d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a la contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. El servei garanteix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques utilitzant mitjans electrònics a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits. És indispensable disposar d’una adreça electrònica per tal de poder ser notificat per mitjans electrònics i ha de complir els requisits legalment previstos.

Es pot accedir amb certificat digital o contrasenya d’un sol ús.

Quin cost té: Sense cost.
Qui pot sol·licitar-ho: Qualsevol persona interessada en rebre notificacions de forma electrònica.

Accedeix a les notificacions electròniques

 pdf Document d'autorització per a rebre notificacions electròniques

__________________________________________________________________

 

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Instància genèrica

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Queixes i suggeriments

Accés a la informació pública

CENTRES EDUCATIUS

Inscripció a escoles bressol municipals

HISENDA, IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS (requereixen certificat digital)

Certificat de pagament d'un tribut municipal

Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

PADRÓ D'HABITANTS(requereixen certificat digital)

Volant d'empadronament actual

Volant de convivència actual

URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT(els dos primers requereixen certificat digital)

Denúncia de disciplina urbanística

Devolució de la fiança per obres

Sol·licitud d'obres subjectes al règim de comunicació prèvia

VIA PÚBLICA

Manteniment de contenidors

 pdf Ordenança Municipal de Regulació de l'Administració Electrònica

 

SERVEI PROVEÏDORS

Factura electrònica

 pdf Manual d'usuari de la bústia de lliurament

Les dades que necessitareu son:

CODI DIR/ Oficina Comptable: L01082397

ÒRGAN GESTOR: L01082397

OFICINA TRAMITADORA: L01082397

 

SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA

Seu electrònica

 

PER CONSULTAR ELS TRÀMITS

Aquest és un link que us permetrà conèixer pas a pas l'evolució del vostre tràmit i tots els procediments que s'estan portant a terme. És imprescindible que tingueu la signatura elèctrònica o certificat de signatura digital per poder identificar-vos. Com ja us hem informat, si no teniu signatura electrònica podeu sol·licitar-la a l'Ajuntament de Moià i en poc menys de 10 minuts us el tindran a punt. 

Consulta els teus tràmits

 

VALIDADOR DE DOCUMENTS

Validador de documents