Skip to main content

Campanya vespa velutina

 

Presència de nius primaris

 A diferents zones de Catalunya ja s'han començat a detectar i retirar diversos nius primaris de vespes velutines. Cal estar atents a la seva aparició i especialment en municipis on l'any passat ja s'hi van detectar.

A l'hora de detectar un niu, tenim importants avantatges:

-La seva eliminació és molt menys costosa i comporta menys riscos.

-S'evita que hi hagi molts menys individus amb posterioritat, i que aquests s'alimentin d'altres insectes.

 

Com actuar en cas de veure un niu primari o una vespa velutina?

-Procurar mantenir-se a una distància mínima de 5 metres i avisar a l'Ajuntament. Tot i no ser una espècie perillosa per a la salut, és una amenaça per a la biodiversitat.

-Un cop donat l'avís i a partir de criteris tècnics, es determinarà la necessitat o no de fer-hi alguna actuació.

 

En cas de detectar un niu primari, posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja o amb Bionet.

La cria d'aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

 

Què és una explotació avícola d’autoconsum?

Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d’entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals). 

Aquestes explotacions han d’estar inscrites al Registre d’Explotacions Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al Registre d’Explotacions Ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent.

 

Mesures de Bioseguretat

Les explotacions avícoles d’autoconsum han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció i propagació de malalties.

Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

 • Protegir les aus d’autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).
 • Impedir l’accés de les aus salvatges a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum.
 • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

 

Mesures d'higiene:

 • Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s’allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.
 • Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

 

Descarrega't el fulletó

Campanya del retrovisor

Estafa del retrovisor Página 2

Els estafadors provoquen habitualment una topada amb un vehicle i els danys afecten normalment els retrovisors. Donen la culpa a l'altre conductor (la víctima) i demanen iniciar el corresponent comunicat d’accident i amb moltes presses, doncs argumenten que han de marxar de forma immediata al seu país d’origen.
Un cop saben el nom de l'assegurança de la víctima simulen fer gestions per telèfon per esbrinar com han de gestionar el document, amb l'excusa que el seu cotxe és de lloguer d’un altre país.
Arribat aquest punt, bé els fan posar al telèfon perquè parlin amb la companyia d'assegurances, bé els donen un número de telèfon, suposadament de la seva companyia, perquè truquin directament i es puguin informar dels tràmits necessaris. En qualsevol cas la víctima acabarà parlant amb una persona implicada també en l’engany i que es fa passar per un treballador de la companyia asseguradora.
És en aquest moment quan li expliquen a la víctima que la tramitació del comunicat 'accidents entre vehicles de diferents països és un procés lent i que comporta un import econòmic elevat. Els aconsellen que, per agilitzar-ho, paguin efectiu la reparació dels danys del retrovisor i, posteriorment, ja ho recuperarien a través de l’assegurança. D'aquesta manera, aconsegueixen estafar entre 1.200 a 1.500 euros per reparació.
En alguna ocasió l’estafador pot acceptar un import inferior al demanat inicialment en funció de la disponibilitat de la víctima
Què cal fer si em trobo en aquesta situació o sospito que em volen enganyar
Us recomanem estar alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes.
Inicieu els tràmits habituals després d'un accident accident de trànsit, a través de la companyia asseguradora.
També cal recordar que davant la insistència o inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat cal trucar al telèfon d’emergències 112 i activar els serveis policials.
On hem detectat l'engany
Algun cop s'ha produït a la comarca veïna del Bages i no es descarta que es pugui produir en altres llocs.
Més informació i vídeo explicatiu a:
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Article/avis_retrovisor

Protegim la gent gran que pugui ser víctima d'un delicte

No deixem que ens enganyin o ens estafin. Pretegim-nos nosaltres i sobretot aquells més vulnerables. Evitem que qualsevol dels nostres pugui ser víctima d'un delicte.
És per aquest motiu que demanem la col·laboració de tots fent difusió d’aquesta informació.

Protegim-nos de la processionària

Amb els animals domèstics

Quins perills representen lesQuins perills representen leserugues processionàries pelsnostres gossos i gats?

Els animals son xafarders i acostumen a olorar,Els animals son xafarders i acostumen a olorar,llepar o fins i tot menjar diferents matèries viveso orgàniques que es poden trobar per allà onpassegen. Un cop l’animal ha entrat en contacteamb l’eruga, pot començar a tenir reaccionsadverses.

Símptomes:

Les principals afectacions que pateixen els gossosLes principals afectacions que pateixen els gossosi gats són inflamacions i alteracions a les zones dellavis, boca i nas. Hem de saber que la toxina quealliberen els pèls és la Thaumatopina, que provocaque el cos de l’animal generi histamina. El que faque s’activin les reaccions al·lèrgiques defensivesdel cos. Per aquest motiu es generen inflamacionstant bèsties i, alhora, poden necrosar els teixits iprovocar la mort del gos o gat. Habitualment elssímptomes es veuen a simple vista perquè causenuna inflamació a la zona afectada o de contacte.També es poden veure afectacions oculars. Sempredependrà de la zona que hagi estat en contacte ambl’eruga

• Malestar de l’animal.

• Inflamació visible a simple vista.• Veure com l’animal intenta empassar.

• Vòmits.

• Salivació en excés.

• Estat de nerviosisme per sobre del que siguihabitual en cada animal.

• L’animal “es queixa“.

Hem de tenir clar que, depenent de l’afectació,els nostres animals poden arribar a morir a causade la inflamació provocada per aquesta temudaeruga. Si l’animal s’empassa l’eruga, el perill iles conseqüències poden arribar a ser les méstemudes.

Com hem de reaccionar si elCom hem de reaccionar si elnostre gat o gos és afectat perla irritació o infl amació del’eruga processionària?

El primer que caldrà fer serà desplaçar-nos deEl primer que caldrà fer serà desplaçar-nos demanera urgent i immediata al veterinari. Durant eltrajecte, i si tenim manera de fer-ho, recomanempassar aigua calentona (sense cremar a la mascota)per la zona afectada. S’ha de netejar sense fregarper tal d’evitar escampar el problema. Aquesta ésuna recomanació que permetrà reduir l’efecte dela toxina mentrestant eliminem els pèls presentsa la zona afectada. Un cop arribem al veterinari,aquest serà l’encarregat de tractar a l’animal.Entre d’altres tractarà d’eliminar els pèls urticantsi reduir els efectes de la toxina.

 

En el jardí

I al nostre jardí, què podem fer?

Hi ha espais privats on l’ajuntament no hi pot actuar. PerHi ha espais privats on l’ajuntament no hi pot actuar. Peraixò es recomana contractar empreses homologadesper evitar problemes en les persones:PER AIXÒ ÉS IMPORTANT:• Destruir i cremar les bosses. Quan aquestes estanformades, entre novembre i desembre, els tècnics lesretiraran i després les cremaran.• Polvoritzar amb insecticides. Es pot realitzardurant tot l’hivern i durant els dies en què NO bufi elvent, aprofitant que les erugues es troben en fase decreixement. Mullant bé les bosses amb els insecticidespodrem acabar amb els insectes, a la vegada queeliminem la possibilitat d’urticària. Trobareu elregistre de productes fitosanitaris admesos a: www.mapama.gab.es• Depredadors naturals. A la natura podem trobardepredadors naturals. Entre les aus insectívores hiha la mallerenga carbonera i la mallerenga blava oferreret. lnstal·lant caixes niu aconseguirem que hinidifiquin i ens protegiran els arbres.

Cal tenir en compte la perillositat dels pèlsCal tenir en compte la perillositat dels pèlsurticants que tenen les erugues en els estadisavançats de desenvolupament (de novembrea març); per això, cal actuar sempre amb elvent d’esquena i protegir-se sobretot les mansi els ulls. Es recomana contractar sempre unaempresa homologada.

Què fer en cas d’irritació?

L’atenció mèdica d’urgència ens evitarà possiblesL’atenció mèdica d’urgència ens evitarà possiblescomplicacions. En el cas de no poder rebre l’assistènciao durant el temps que tardem en arribar-hi, podem ferles primeres cures a casa.• Un bon rentat de la zona afectada amb aigua osèrum fisiolèlgic si en tenim.• No fregar en cap cas la zona afectada, ja que si hofem s’alliberarà més toxina al mateix temps que esdispersen els pèls urticants.• En cas que persisteixin les molèsties, consulteualvostre metge o truqueu a CatSalut Respon (061).

Campanya per la prevenció de delictes

Consells de seguretat:
 • Feu servir bosses de mà amb un sistema de tancament segur com ara les cremalleres.
 • Assegureu-vos que sempre la porteu correctament tancada.
 • Es recomanable que porteu les bosses de mà creuades al davant, de manera que no la perdeu de vista en cap moment.
 • Eviteu portar la cartera en llocs de fàcil accés, en bosses de mà obertes, o sense tancaments segurs, o en les butxaques de darrera dels pantalons.
 • Si porteu la cartera en el cabàs o carretó poseu-la en una butxaca interior amb tancament segur.
 • Mentre compreu no perdeu de vista la vostra bossa de mà, el carretó o el cabàs, situeu-la sempre al davant vostre de manera que estiguin vigilats. Penseu que si estan al costat o al darrera és molt fàcil que algú us la prengui aprofitant la concentració de gent.
 • No feu exhibició dels diners que porteu en efectiu. Es recomanable no portar-los tots junts i no treure’ls tots a la vegada.
 • Si us sostreuen la cartera amb targetes de crèdit no oblideu anul·lar-les.
 • Si sou víctima o testimoni d’un fet delictiu, denuncieu-lo a la policia.

Campanya per controlar el mosquit tigre

La prevenció és el millor mètode per al control d'aquest mosquit.

El més important i efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer.

L'aplicació d'insecticides sobre el mosquit adult no és un métode eficaç per controlar-ne la plaga.

Què podem fer per evitar-lo?

 • S’ha d’eliminar el màxim nombre de llocs d’acumulació d’aigua.
 • Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, piscines de plàstic, etc.
 • Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i basses petites.
 • Treure els plats de sota els testos. Si no és possible, buidar-los quan l’aigua s’hi acumuli.
 • Canviar l’aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua.
 • Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen.
 • Canviar l’aigua dels animals domèstics amb assiduïtat.
 • Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d’aigua estiguin degudament coberts.
 • Tapar els forats de troncs i branques omplint-los amb sorra.
 • Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o desguassos.
 • Evitar els forats i les depressions del terreny on es pugui acumular aigua.
 • Eliminar la presència continuada d’objectes que en general puguin acumular aigua de pluja.

Que cal fer en cas de picades?

 • En cas de picada, renteu i desinfecteu bé la zona.
 • El tractament és simptomàtic.
 • L’amoníac o altres bases són molt útils.
 • En cas de persistència de les molèsties, consulteu al metge.

Com evitar les picades?

 • Roba de màniga llarga i pantalons llargs (preferiblement de color clar), així com mitjons.
 • Si s’utilitzen repel·lents, cal tenir en compte que són productes químics: tan sols utilitzar-los a l’exterior, complint estrictament les condicions d’ús sobretot pel que fa al nombre d’aplicacions diàries indicades.
 • No aplicar a nens menors de dos anys, en nens més grans s’evitarà en la mesura que sigui possible, evitant sempre l’aplicació a les mans, ja que se les poden ficar a la boca o als ulls.
 • No és recomanable aplicar a la roba.
 • Quan no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
 • Si presenteu qualsevol tipus de reacció a la pell, renteu bé la zona i consulteu amb el vostre metge.

Que cal fer si el detecteu?

 • En el cas que detecteu presència de mosquit tigre al vostre edifici o als voltants, convé eliminar els punts amb aigua acumulada.
 • En el cas que trobeu ous o larves en recipients, cal abocar–los, i mantenir la vigilància a la zona. Una altra possible solució és posar trossos de fil de coure a l’aigua per evitar la seva proliferació.
 • Per tal d’evitar l’entrada a l’edifici, podeu posar teles mosquiteres, o altres sistemes que evitin el pas dels insectes.

 

Podeu tenir més informació als documents següents: tríptic, cartell.

Recomanacions a l'hora de retirar diners del banc o la caixa

Procureu que no se us acosti ningú massa, ni al caixer ni dins de l’oficina, mentre traieu els diners.

És convenient que porteu la bossa de mà creuada al davant, mai a l’esquena, i trieu una bossa que tingui una tanca segura, que no us la puguin obrir en un moment de distracció.

No és recomanable que feu confiança a persones desconegudes, sobretot si veieu que tenen molt d’interès a fer-se amics, no els faciliteu mai les dades personals.

Quan sortiu de l’oficina bancària, pareu atenció, tot procurant evitar les distraccions provocades per estranys, que se us poden acostar amb la intenció de robar-vos, amb argúcies com ara:

 1. Demanar-vos alguna informació
 2. Tacar-vos amb alguna substància i tot seguit voler-vos netejar.
 3. Donar-vos una clatellada.

Si heu de retirar una quantitat important de diners en efectiu, de l’oficina o del caixer, és recomanable que algú de confiança us hi acompanyi, i que guardeu els diners en un lloc segur.

 

Consells específics per a les persones grans

 • Pareu atenció que no us segueixin fins a casa.
 • Poden intentar robar-vos quan entreu al portal o a l’ascensor.
 • Poden intentar entrar al domicili fent-se passar per instal·ladors de qualsevol empresa, o amb l’excusa que ha caigut un cable o una eina al balcó o al pati.
 • No és aconsellable que deixeu que cap persona desconeguda us acompanyi fins a casa.

 

Documents explicatius: tríptic, cartell